Algemeen
Elke kat heeft bij ons zijn/haar individuele ruimte. Wij hebben hiervoor gekozen om meer controle te hebben of uw kat goed eet en drinkt, zicht op de stoelgang, .. hij/zij zal hierdoor ook minder stress ervaren. Enkel katten uit hetzelfde gezin worden samen in één verblijf geplaatst. Er kunnen meerdere rennen onderling verbonden worden om de beschikbare ruimte aan te passen aan het aantal katten.

Vaccinaties
Uw kat dient ingeënt te zijn ten minste 3 weken voor het verblijf en maximaal 11 maanden, tegen de volgende ziektes: Kattenziekte – niesziekte – leucose. Het vaccinatieboekje dient meegebracht te worden en blijft in het pension zolang de kat er verblijft. Katten die niet de nodige vaccinaties gekregen hebben of hun vaccinatieboekje niet bij hebben, kunnen wij niet aanvaarden! Van deze voorwaarde kan onder geen beding afgeweken worden. Dit ter bescherming van uw eigen kat en voor de andere gasten.

Vlooien en ontwormen
Uw kat dient behandeld te worden tegen parasieten. Dit gebeurt op de dag van aankomst en zal bij ons worden aangebracht. Ofwel neemt U zelf een pipet mee ofwel zorgen wij ervoor (mits bijbetaling). Opgelet: een vlooienbandje is niet voldoende! Niet-gecastreerde katers ouder dan 6 maanden kunnen wij helaas niet aanvaarden in ons hotel. Ontwormen: 3 weken VOOR het verblijf dient u de wormkuur te geven.

Voeding
Om de overgang voor uw kat zo klein mogelijk te houden, geven wij de voorkeur eraan dat U uw eigen kattenvoeding meeneemt.

Aansprakelijkheid
Wij stellen alles in het werk om uw kat verantwoord te huisvesten, aangezien U uw kat vrijwillig in ons hotel onderbrengt zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen, ziekte ,overlijden of weglopen van uw kat. Bij ziekte wordt U op de hoogte gebracht, U heeft de keuze dat wij de dierenartsen raadplegen die verbonden zijn aan het kattenhotel, of uw eigen dierenarts te raadplegen. De kosten zijn voor rekening van de eigenaar. Uiteraard zal daarbij een verklaring van de dierenarts opgesteld worden.
Wanneer wij u of de mandataris niet kunnen bereiken nemen wij samen met de dierenarts de best mogelijke oplossing voor uw dier. Indien de katten (of katten) door U of de mandataris niet terug opgehaald wordt/worden (max 2 weken na het verstrijken van de afgesproken datum), blijft de volledige verblijfskost verschuldigd door de eigenaar. Voor niet-opgehaalde katten wordt er naar een nieuw thuis gezocht. De kosten hiervoor zijn eveneens voor rekening van de eigenaar.

Online reserveren
Een online reservatie aanvraag indienen kan met behulp van het invulformulier op deze website. Hierin kan je reeds de voornaamste gegevens voor de reservatie van Uw kat(ten) invoeren. Dit helpt ons bij het verwerken van uw reservatie aanvraag. We vragen U de gegevens van het verblijf, Uw persoonlijke gegevens, die van Uw contactpersoon en natuurlijk die van Uw katten in te voeren. Uw gegevens worden enkel en alleen door ons verwerkt en gebruikt voor het verwerken van uw reservatie en tijdens het verblijf van Uw kat(ten) in het kattenhotel.
Na het invoeren van de gegevens ontvangt U van ons een e-mail met een overzicht van de door U ingevude gegevens. Nadat wij Uw aanvraag hebben verwerkt nemen wij zo snel mogelijk contact met U op. Let wel, reservaties zijn pas geldig nadat deze door ons werden bevestigd. Mocht U 2 dagen na uw reservatie aanvraag nog niets van ons hebben vernomen, gelieve ons dan even te contacteren.

Reservatie & Betaling
Uw reservatie is pas geldig na het betalen van een voorschot. Het voorschot bedraagt 30% van het totaalbedrag. Betalen kan via overschrijving op volgende bankrekening: IBAN BE75 9730 2602 6851 en BIC ARSP BE22 op naam van Kattenhotel Titus, met vermelding van de naam van Uw kat en reservatie datum van … tot ….
Het resterende bedrag dient te worden vereffend bij het brengen van de kat(ten). Eventuele extra kosten (dierenartskosten, ontvlooien, ...) worden bij het afhalen van Uw kat(ten) afgerekend.

Annulatie
Indien u een reservering wenst te annuleren kan dit tot 3 weken voor de ingangsdatum zonder kosten. Hierna behouden wij ons het recht om het voorschot van de gereserveerde dagen in rekening te brengen.
Voor het brengen en het ophalen van uw kat vragen wij steeds om een afspraak te maken. Ook voor een bezoekje tussendoor kan een afspraak gemaakt worden.

Nuttige links
www.kattenziektes.com
 

design by janschraepen.be